Aktuellt

Vill du lära dig mer om SROI rekommenderar vi dig att läsa vår bok om konceptet. Du hittar mer information om den genom att klicka här.

För närvarande har vi inga publika aktiviteter inbokade. Vårt SROI-relaterade arbete handlar för stunden framför allt om att ta fram en utbildningsplattform baserat på koceptet tillsammans med bank- och försäkringskoncernen Skandia (Idéer för livet). Vi jobbar dessutom med ett Vinnovafinansierat projekt om värdebaserad upphandling som i grunder handlar om att synliggöra hur effekter som fysisk och psykisk hälsa kan upphandlas.