SROI

Social return on investment

ETT SÄTT ATT KARTLÄGGA OCH BESKRIVA VÄRDET AV
sociala
miljömässiga
och ekonomiska effekter

vad sroi är ›

Det som är bra för individen kan vara sämre för samhället – och tvärtom Människor och företagsamhet i samklang

SROI används av organisationer i
social ekonomi
offentlig sektor
privat sektor

hur sroi används ›

Är redan utbrett bland annat i
England
Skottland
Sverige

exempel ›

En del sorts tillväxt hjälper – andra sorter stjälper Serus har kartan över hur du beräknar SROI

Serus
hjälper dig
att komma igång

kontakta oss ›