Exempel

Nedan presenteras några exempel på genomförda SROI-analyser av olika karaktär och för olika typer av verksamheter.

  1. “En progostiserande SROI-analys av Idell Second Hand” av Erik Jannesson och Ellen Nilsson, Serus. Hämta rapporten här.!
  2. “The outcomes and value of SOUL’s advanced SROI training course” av Erik Jannesson, Serus. Hämta rapporten här.
  3. “En SROI-analys av Krami Göteborg” av Krami för kvinnor och män i Göteborg, med Erik Jannesson, Serus, som processledare. Hämta rapporten här.
  4. “SROI-analys av Karriär-Kraft Nästa Steg - Värdet av en LSS-verksamhet som omvandlar bidragstagare till samhällsresurser” av Karina Skoglund och Annika Wessbro, Karriär-Kraft Service ekonomisk förening. Hämta rapporten här.
  5. Exempel