Våra utbildningar & kontaktuppgifter

Serus har kartan till SROI

Funderar din organisation på att genomföra en SROI-analys eller implementera effektmätning och/eller SROI som ett permanent styrverktyg? Då har du kommit rätt! Serus erbjuder både utbildningar och processtöd kopplat till SROI. Här nedan hittar du en övergripande sammanställning av dessa tjänster. Men självklart kan vi även skräddarsy ett erbjudande som passar just din organisation. Här är ett axplock av vad deltagarna tyckt om våra utbildningar:

Jag är nöjd och tycker att SROI har stor potential för att skapa hållbar utveckling.

Bra variation med teori och praktiska övningar.

Pedagogiskt mycket väl genomfört! Engagerat uppbackat med stor kompetens.

Har lärt mig MASSOR. Otroligt utvecklande både kunskapsmässigt och personligt.

SROI-utbildningen är nog den bästa fådagarsutbildningen jag gått alla kategorier! Upplägg, tempo, utbildare och material var på topp.

Vill ha mer!

 1. Inspirationsföreläsning om effektmätning och SROI

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Under en timme pratar vi om problematiken med utvärdering av samhällsnytta utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv, om vikten av ett balanserat hållbarhetsperspektiv i utvärdering och styrning av en verksamhet, betydelsen av att fokusera effekter snarare än prestationer samt en kort introduktion till innebörden av SROI och den ingående värdeskapandekedjan.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet.

  Antal deltagare: Valfritt

  Pris: 20 000 kronor exklusive moms plus kostnader för lokal och förtäring.

 2. Inspirationsseminarium (halvdag) om effektmätning och SROI

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Under tre timmar fördjupar vi resonemangen inom de områden som beaktas under vår inspirationsföreläsning (punkt 1 ovan). Framför allt fördjupar vi presentationen av effektmätning och SROI (med fokus på värdeskapandekedjan), och vi inkluderar även några övningar samt en dialog om metoden. Efter seminariet har åhörararen en god övergripande uppfattning om innebörden av SROI.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet.

  Antal deltagare: Valfritt

  Pris: 30 000 kronor exklusive moms plus kostnader för lokal och förtäring.

 3. Inspirationsseminarium (heldag) om effektmätning och SROI

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Under cirka sex timmar fördjupar vi resonemangen ytterligare inom de områden som beaktas under vårt halvdagsseminarium (punkt 2 ovan). Framför allt fördjupar vi presentationen av värdeskapandekedjan genom en mer ingående redogörelse av de sex komponeter som den utgörs av. Dagen innefattar även ett flertal övningar och diskussioner utifrån värdeskapandekedjan. Efter seminariet har åhörarna en god uppfattning om innebörden av SROI.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet.

  Antal deltagare: Valfritt

  Pris: 40 000 kronor exklusive moms plus kostnader för lokal och förtäring.

 4. Grundkurs i effektmätning och SROI

  Arrangör: Kunden eller Serus

  Innehåll: Under två sammanhängande heldagar fördjupar vi oss i innebörden av SROI, dess sju principer och den underliggande värdeskapandekedjan. Vi varvar föreläsningar med mycket diskussion och många övningar. Efter genomgången utbildning har deltagaren en detaljerad förståelse av innebörden av effektmätning och SROI samt dess möjliga tillämpningar. Deltagaren har dessutom en tydlig uppfattning om vikten av effektmätning och SROI i ett större styrnings- och utvärderingsperspektiv. Kursbok och kursdokumentation ingår.

  Målgrupp: Vem eller vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet.

  Antal deltagare: Max femton stycken.

  Pris för organisation som köper hel utbildning: 85 000 kronor exklusive moms plus kostnader för lokal och förtäring. Utbildningen innebär anpassning av resonemang och övningar utifrån kundens egen verksamhet.

  Pris per deltagare när Serus är arrangör: 9 900 kronor exklusive moms. Priset inkluderar inte deltagarens eventuella resa, övernattning samt förtäring utanför kursprogrammet.

  Nästa utbildningstillfälle: Ingen inplanerad

 5. Grundkurs i effektmätning och SROI samt fördjupningskurs med genomförande av analys utifrån värdeskapandekedjan

  Arrangör: Serus

  Innehåll: Utbildningen innefattar en grundkurs i effektmätning och SROI (se punkt 4 ovan) samt ytterligare tre heldagar under vilka resonemangen om SROI fördjupas ytterligare. Mellan respektive tillfälle under fördjupningskursen jobbar respektive grupp (max fyra deltagare per grupp) med en egen analys utifrån värdeskapandekedjan. De gemensamma dagarna utgår därför från deltagarnas egna analyser. Ett av målen med utbildningen är att respektive grupp har en färdig (om än avgränsad) analys utifrån värdeskapandekedjan när kursen är slut. Därför disponerar respektive grupp tolv timmar individuell support med kursledaren. Beroende på analysens omfattning behöver respektive deltagare vara beredd att lägga 50-100 timmar på eget analysarbete. Till detta kommer sedan tiden för de gemensamma kursdagarna. Kursbok och kursdokumentation ingår.

  Målgrupp: Vem som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet. Det är dock att rekommendera att en grupp består av minst en person med kunskap inom ekonomi och kalkylprogram, och minst en med betydande verksamhetskunskap om analysobjektet, det vill säga det som skall analyseras.

  Antal deltagare: Max fem grupper (så kallade analysprojekt) om max fyra deltagare var.

  Pris: 60 000 kronor exklusive moms per analysprojekt. Priset inkluderar inte deltagarnas eventuella resor, övernattningar samt förtäring utanför kursprogrammet. Det krävs minst tre analysgrupper för att kursen skall genomföras.

  För dig som redan gått en grundkurs och vill fördjupa dig: Hör av dig till oss så diskuterar vi möjligheter.

 6. Anpassad grundkurs i effektmätning och SROI samt fördjupningskurs med genomförande av analys utifrån värdeskapandekedjan

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Utbildningen är densamma som den nämnda grundkursen samt fördjupningskursen (se punkt 5 ovan), men med en viktig skillnad: hela utbildningen vänder sig till en enskild organisation. Resonemangen under både grundkursen och fördjupningskursen är därför anpassade efter den aktuella organisationens förutsättningar. Detsamma gäller övningarna under grundkursen.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet. Det är att rekommendera att en grupp (analysprojekt) består av minst tre personer, varav minst en person har kunskap inom ekonomi och kalkylprogram, och minst en med betydande verksamhetskunskap om analysobjektet, det vill säga det som skall analyseras.

  Pris: Beror på behov, så begär en offert.

 7. Stöd i implementerings- och uppföljningsprocess för mätning av effekter och värdeskapande

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Vid ett antal gemensamma sammankomster får organisationen stöd i arbetet med att identifiera effekter, sätta upp ett mätsystem för att följa upp effektutfall, skapa ett verktyg för att följa utvecklingen av utfallen, värdera effekter samt vid behov ledning i diskussioner om olika samverkansmodeller för att nå effektmål/förbättra utfallen för effekterna.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet.

  Antal deltagare: Valfritt

  Pris: Beror på behovet, så begär en offert.

 8. Supportpaket vid genomförande av analys utfrån värdeskapandekedjan

  Arrangör: Kunden

  Innehåll: Supportpaketet relaterar till genomförandet av en analys utfrån värdeskapandekedjan, och syftar till att ge de involverade stöd i genomförandeprocessen, det vill säga genomförandet av de sex stegen med utgångspunkt i de sju principerna. Kunden avgör på egen hand vad exakt supporttiden skall användas till.

  Målgrupp: Vilken organisation som helst inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet som vill göra en SROI-analys.

  Antal deltagare: Valfritt

  Pris: Beror på behov, så begär offert.

Läs mer om Serus på serus.se

För mer information, kontakta oss på sroi@serus.se eller på telefon 013-24 59 00. Du kan även kontakta någon av oss direkt.

Erik Jannesson (ek.dr)

erik@serus.se

Gordon Hahn

gordon@serus.se